Tag Archives: Montaż LPG

Formalności po montażu LPG / CNG

Montaż instalacji gazowej w aucie nie kończy się w chwili, gdy wyjedziemy z warsztatu. Zaopatrzeni w dokumenty wydane nam przez zakład, będziemy musieli zgłosić w Wydziale Komunikacji – tym samym, w którym zarejestrowano nasz samochód – że dokonaliśmy adaptacji samochodu na zasilanie LPG.
Montaż instalacji gazowej w samochodzie wiąże się z załatwieniem kilku prostych formalności

Cała procedura nie jest skomplikowana, ale jak to zwykle bywa ze sprawami natury urzędowej, może trochę potrwać.

Podstawą do dokonania stosownego wpisu w dowodzie rejestracyjnym będzie odpowiedni zestaw dokumentów wydanych przez zakład montażu. Razem z kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi otrzymamy:
wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem;
atest na zbiornik (wydawany przez zakład po montażu, ale pochodzący bezpośrednio od producenta); jest to poświadczenie badania i dopuszczenie do eksploatacji zbiornika przez Transportowy Dozór Techniczny;
fakturę za wykonaną usługę (powinna zawierać nr nadwozia, tzw. VIN, oraz numer rejestracyjny pojazdu, o ile pojazd jest zarejestrowany).

Dysponując powyższymi, udajemy się do Wydziału Komunikacji, gdzie zarejestrowany został wcześniej nasz samochód. Na szczęście dowód rejestracyjny to nie dowód osobisty i można dopisywać w nim dane bez konieczności wymiany za każdym razem, gdy pojawia się nowy wpis. Gdy złożymy wypełniony wniosek o dokonanie zmian, fakt zamontowania instalacji LPG zostanie zaznaczony poprzez adnotację odpowiedniej treści: „Gaz”, „LPG” lub „Przystosowany do zasilania gazem”.

Polskie przepisy mówią, że instalacja gazowa w samochodzie podlega corocznym przeglądom technicznym. Jeśli do kolejnego przeglądu technicznego samochodu zostało nam mniej niż rok, jedziemy na niego w ustalonym terminie. Jeżeli natomiast zamontowaliśmy instalację w nowym samochodzie (do 5 lat), który ma okres ważności pierwszego badania technicznego wynoszący 3 lata, a kolejnego – następne 2, to podczas dokonywania wpisu odstępy czasu między przeglądami zostaną na stałe skrócone do 1 roku.

Wybierając się do Wydziału Komunikacji, koniecznie trzeba mieć przy sobie także:
dokument potwierdzający tożsamość,
kartę pojazdu, o ile ją wydano (trafi do niej taki sam wpis, jak do dowodu rejestracyjnego), oraz
upoważnienie – jeżeli nie jesteśmy jedynymi właścicielami auta, potrzebne będzie upoważnienie współużytkownika lub jego obecność.

Na tym formalne obowiązki się kończą. Nie ma obowiązku powiadamiania ubezpieczyciela o zmianie sposobu zasilania naszego auta, chyba że korzystamy z polisy Auto Casco. Po dokonaniu montażu zmienia się bowiem wartość samochodu i w związku z tym warto zmodyfikować umowę zawartą z firmą ubezpieczeniową. W przeciwnym razie koszt ewentualnego uszkodzenia elementów instalacji nie zostanie zrefundowany, ponieważ z punktu widzenia ubezpieczyciela wcale jej w naszym aucie nie będzie.

Pamiętajmy, żeby nie zwlekać – na zgłoszenie się do Wydziału Komunikacji mamy, licząc od daty zakończenia montażu, 30 dni. Urzędnicy nie wyciągają sankcji administracyjnych i dokonują wpisu także spóźnialskim, ale ryzykujemy nieprzyjemności podczas kontroli drogowej, ponieważ nawet najlepiej wykonany montaż będzie uchodził za nielegalny. Najlepiej więc załatwić wszystko jak najszybciej i spokojnie cieszyć się oszczędnościami płynącymi z jazdy na gazie.

źródło: gazeo.pl

Generacja IV LPG

LPG Generacja IV

Nazwana ELISA lub STELLA (różnica tkwi we wtryskiwaczu gazu). W tym układzie zasilania stosuje się jeszcze nowocześniejszy, jednostopniowy reduktor-parownik. Odparowany gaz trafia do wtryskiwacza, który steruje sekwencyjnym wtryskiwaniem gazu od razu do cylindrów.

Takie podawanie gazu jest możliwe dzięki zastosowaniu zaawansowanego technologicznie układu sterującego, który jednocześnie ustala moment wtrysku oraz czas jego trwania. Wyliczenie odpowiedniej ilości gazu za każdym razem należy również do zadań komputera. Niewątpliwą zaletą układów zasilania IV generacji jest spełnianie przez nie najnowszych standardów odnoszących się do emisji spalin.

Generacja IV obejmuje również układy, w których wykorzystuje się magistralę SGI. To właśnie poprzez nią z reduktora-parownika gaz jest sekwencyjnie wtryskiwany do cylindrów.

Magistrala SGI pozwala na osiąganie takich samych charakterystyk jazdy auta na gazie, jak w przypadku wariantu benzynowego. Układ zasilania IV generacji SGI może współpracować z najnowszymi typami silników i również spełnia surowe normy emisji spalin.

Montaż i Serwis instalacji LPG w Szczecinie – MM Auto Serwis

Działanie LPG

Jak działa auto na LPG?

Dzięki ciśnieniu panującemu w zbiorniku, po otwarciu zaworu, który znajduje się w wielozaworze, płynny propan-butan płynie przewodami do elektrozaworu gazowego (elektrozawór jest zamknięty, gdy silnik znajduje się w stanie spoczynku, lub pracuje zasilany benzyną).

Ciekły gaz wysokociśnieniowym przewodem płynie do parownika reduktora. Tutaj podgrzany ciepłą wodą przechodzi w fazę lotną a ciśnienie spada do wartości około 1000 hPa. Lotny zostaje zmieszany z powietrzem i dzięki małemu nadciśnieniu zostaje zassany przez silnik.

LPG to skrót od Liquefied Petroleum Gas i w wolnym tłumaczeniu na polski oznacza płynny gaz ropopochodny. Jest w dzisiejszych czasach niewątpliwie najpopularniejszym płynnym gazem. LPG jest efektem rafinacji – jak sama nazwa wskazuje – ropy naftowej. Najczęściej można natrafić na mieszaniny propanu i butanu (odpowiednio C3H8 i C4H10), które przechowywane są przeważnie (w temperaturze otoczenia) pod ciśnieniem podobnym od atmosferycznego (najwyżej dwa razy większym).

Jego liczba oktanowa waha się w granicach (w zależności od mieszanki) między 90 a 110 jednostek, co oznacza oczywiście, że nie ustępuje w tym względzie dostępnym powszechnie paliwom benzynowym. Wartość opałowa w przypadku skroplonego propanu-butanu, przy gęstości przekraczającej nieznacznie 0,5 kg/dm3, jest równa 46,1MJ/kg. Wypada więc lepiej w porównaniu z benzyną, której wartość opałowa wynosi mniej – 43,9 MJ/kg.

LPG oprócz powstawania jako efekt uboczny rafinacji ropy naftowej, może być również wytwarzany z gazu ziemnego. Płynny gaz ropopochodny stosuje się powszechnie w rolnictwie, przemyśle chemicznym oraz w gospodarstwach domowych. Najbardziej jest jednak znany jako paliwo samochodowe oraz paliwo napędzające inne maszyny i urządzenia wyposażone w silniki spalinowe. Spalanie LPG w instalacjach samochodowych jest wagowo porównywalne ze spalaniem zwykłej benzyny, objętościowo jednak gaz ten zajmuje około 15% więcej przestrzeni.

Profesjonalny montaż LPG w Szczecinie – MM Auto Serwis Szczecin